close

Työssä vai vapaana raskauden aikana?

Työntekoa voi yleensä jatkaa koko raskauden ajan. Tietyissä tapauksissa voi kuitenkin olla ajankohtaista vaihtaa työtehtäviä tai jäädä kotiin.

Jos työsi voi olla vaarallista sinulle tai syntyvälle lapselle, voit jäädä etukäteen äitiyslomalle ja saada Kelasta erityisäitiysrahaa. Tämä ei vähennä varsinaista äitiysrahaa.
Äitiysrahaa aletaan nostaa kuukausi ennen laskettua aikaa. Äitiysvapaalle ja vanhempainvapaalle jäämisestä on ilmoitettava työantajalle viimeistään 2 kuukautta ennen vapaan alkua.

Lue lisää synnytykseen valmistautumisesta.

Turvalliset työolosuhteet

Työnantajan velvollisuutena on vastata siitä, etteivät raskaana olevat naiset ole alttiina millekään terveys- tai turvallisuusriskeille.
Jos olet huolissasi siitä, että altistut aineille, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti sinuun tai sikiöön, ota yhteys työpaikkasi työsuojeluvaltuutettuun. Jos työpaikallasi ei ole työsuojeluvaltuutettua, puhu työnjohtajasi, terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa.

Ei ole olemassa mitään todisteita siitä, että tietokonetyöskentely olisi vaarallista raskauden aikana. Sitä vastoin stressi voi vaikuttaa raskauteen. Puhu terveydenhoitajan kanssa, jos sinulla on vaivoja ja paljon ennakoivia supistuksia – ne johtuvat luultavasti stressistä. Muista levätä päivällä, jos suinkin voit.
Jos koet työpaikallasi syrjintää raskautesi takia, esimerkiksi palkkaneuvotteluissa, ota yhteyttä ammattiliittosi edustajaan.

Erityisäitiysraha – jos et voi saada muita työtehtäviä

Työn ja työolosuhteiden tulee siis olla sellaiset, ettei niistä aiheudu vaaraa sinulle tai syntyvälle lapselle. Sinun on vaihdettava työtehtäviä, jos työtehtävät ovat raskaat, jos niihin sisältyy rasittavia työvaiheita tai jos joudut työssäsi kosketuksiin vaarallisten aineiden kuten narkoosikaasun, lyijyn, liuottimien tai tartunta-aineiden kanssa.
Jos työnantajasi ei pysty järjestämään sinulle muita työtehtäviä raskauden ajaksi, voit hakea Kelasta erityisäitiysrahaa. Hakemus on tehtävä hyvissä ajoin ja työnantajan on lähetettävä Kelaan erityinen todistus.
Erityisäitiysraha on samansuuruinen kuin äitiysraha ja sitä maksetaan äitiysrahakauden alkuun saakka.

Äitiysvapaa, vanhempainvapaa ja kotihoidon tuki

Äitiysvapaa alkaa aikaisintaan 50 arkipäivää mutta viimeistään 30 arkipäivää ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Kela maksaa äitiysrahaa noin 4 kuukaudelta. Jos äiti sairastuu eikä pysty hoitamaan lasta, äitiysraha voidaan tietyissä tapauksissa maksaa isälle vanhempainrahana sairauden omavastuuajan jälkeen.

Äitiysvapaan jälkeen alkaa vanhempainvapaa. Kela maksaa vanhempainrahaa 158 arkipäivältä. Vanhempainvapaalle voi jäädä joko äiti tai isä. He voivat jakaa vapaan eli olla vapaalla vuorotellen. He voivat myös pitää osittaista vanhempainvapaata samaan aikaan.
Kotihoidon tukea maksetaan perheelle, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista, muu hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja.
Lisätietoja on Kelan kotisivulla www.kela.fi.

Hyödynnä aika hyvin!

Jos puolisosi on juuri synnyttänyt lapsen: Tuore äiti tarvitsee sekä henkistä tukea että käytännön apua monissa asioissa. Sinä joka olet yksinhuoltaja: Pyydä kotiin joku seuraksesi ensimmäisten päivien tai vaikkapa viikkojen ajaksi.

Lue lisää ensimmäisistä päivistä vauvan kanssa kotona.

Voit myös lukea vinkkimme raskauspahoinvoinnista.

Tapahtui virhe. Yritä myöhemmin uudelleen.
Ladataan...