Tietosuojapolitiikka

Sivuston käyttöehdot

Tietosuojaseloste

Evästekäytäntö

Sivuston käyttöehdot

Oy Essity Finland  Ab Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo Y-tunnus: 0165027-5

Näiden ehtojen termit ”Essity”, ”meidän”, ”meille” viittaavat Oy Essity Finland Ab:n verkkosivuston (”Sivusto”) tarjoajana, ellei muuta johdu siitä, että tietyllä Sivustolla tai muussa palvelussa on mainittu jonkin toisen yhtiön nimi, jolloin ”Essity" viittaa tällaiseen yhtiöön. Näitä Käyttöehtoja sovelletaan näihin Sivustoihin sekä muihin palveluihin, joissa viitataan näihin Käyttöehtoihin.

Oman Sivustonsa ja näiden Käyttöehtojen tarjoajana Essity noudattaa  Ruotsin lakia. Koska Essity konserniin kuuluu yhtiöitä ympäri maailmaa, tulee huomioida, että jos tietyn Sivuston tai palvelun tarjoajana mainitaan joku toinen yritys, sen maan kansallinen lainsäädäntö, jossa kyseinen yhtiö on perustettu, voi sisältää erilaisia tai täydentäviä määräyksiä. Tällaisessa tapauksessa kyseinen yhtiö soveltaa ja noudattaa kansallisesti voimassaolevia lakeja vaaditussa laajuudessa.

Oikeudellinen huomautus

Tämän Sivuston aineiston on tuottanut Essity palveluna asiakkailleen ja sitä saa käyttää ainoastaan tiedonhankintatarkoituksessa. Yksittäisiä kopioita saa ladata alla olevien ehtojen mukaisesti.

Lataamalla tämän Sivuston sisältämää aineistoa hyväksyt nämä Käyttöehdot. Ellet hyväksy Käyttöehtoja, älä käytä Sivustoa tai lataa sen sisältämiä aineistoja.

Tavaramerkkitiedot

Kaikki nimet, logot ja tavaramerkit ovat Essityn, tai sen tytär- tai sisaryritysten tai sen lisenssinantajien tai liikekumppaneiden suojattua omaisuutta.

Essityn tavaramerkkejä ja tuotenimiä saa käyttää vain näissä Käyttöehdoissa kuvatulla tavalla tai Essityn etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella.

Essityn tavaramerkkien käyttäminen Essityn tuotteiden mainonnassa tai myynninedistämisessä edellyttää omistusoikeuksien asianmukaista tunnustamista.

Rajoitettu käyttö/Yhden kopion käyttöoikeus

Kaikki tässä Sivustossa oleva sisältö, kuten tekstit, grafiikat, logot, painikekuvakkeet, kuvat, äänileikkeet ja ohjelmat, on Essityn tai sen sisällöntuottajien omaisuutta ja ne on suojattu Ruotsin ja kansainvälisin tekijänoikeuslaein.Tässä Sivustossa olevan aineiston luvaton käyttö tai jakelu voi loukata tekijänoikeuksia, tavaramerkkilakeja ja/tai muuta lainsäädäntöä ja voi johtaa siviili- ja rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Tätä Sivustoa tai mitään sen osaa ei saa jäljentää, toisintaa, kopioida, myydä, jälleenmyydä tai muutoin hyödyntää kaupallisessa tarkoituksessa, jolle Essity ei nimenomaisesti ole antanut kirjallista hyväksyntää. Voit kopioida yhden kappaleen kutakin tietoa Essityn Sivustoista yhdelle tietokoneelle henkilökohtaista, ei-kaupallista ja sisäistä käyttöä varten.

Et saa muokata, käyttää tai siirtää tietoja missään kaupallisessa tarkoituksessa tai poistaa tiedoista mitään tekijänoikeus- tai muita omistajan ilmoituksia. Suostut estämään mahdollisen aineiston luvattoman kopioinnin ja varmistamaan, että kaikki organisaatiosi työntekijät ja urakoitsijat (jos mahdollista) noudattavat näitä rajoituksia.

Vastuu voimassaolevien tekijänoikeuslakien noudattamisesta kuuluu sinulle. Vieraillessasi Sivustolla saat kopioida sen sisältämää aineistoa satunnaisesti kulloisenkin tarpeesi mukaisesti ja voit tulostaa kopion omaan käyttöösi niin suuresta osasta Sivuston aineistoa kuin on kohtuullista yksityistä käyttöä varten. Kaikenlainen muu käyttö on ehdottomasti kielletty. Et saa asettaa tätä Sivustoa kehykseen etkä linkittää sitä muuten kuin Sivuston kotisivulle ilman meidän aiempaa kirjallista suostumustamme.

Essity ei myönnä mitään nimenomaisia tai oletettuja oikeuksia mihinkään patentteihin, tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin tai liikesalaisuuksiin.

Takuiden vastuuvapauslauseke

Sivustossa olevat tiedot annetaan ”sellaisenaan” ilman minkäänlaista nimenomaista tai oletettua takuuta, mukaan lukien takuut soveltuvuudesta kaupankäynnin välineeksi, aineettomien oikeuksien loukkaamattomuudesta tai sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mikäli Essityn sivustossa on linkki kolmannen osapuolen verkkosivustoon, linkitys tapahtuu yksinomaan käyttäjien mukavuutta ajatellen, eikä Essity vastaa kyseisillä sivuilla olevasta sisällöstä tai sivujen tietojen paikkansapitävyydestä.

Missään olosuhteissa Essity ei vastaa rajoituksetta vahingoista, kuten menetetyistä voitoista, liiketoiminnan keskeytymisestä tai tietojen menetyksestä, jotka ovat seurausta tietojen käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää niitä, vaikka Essitylle olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Essity ei myöskään takaa tietojen, tekstin, grafiikan, linkkien tai muiden tietoihin mahdollisesti sisältyvien kohteiden virheettömyyttä tai täydellisyyttä. Essity voi tehdä milloin tahansa muutoksia tähän sisältöön tai tässä esitettyihin tuotteisiin ilman eri ilmoitusta. Essity ei sitoudu päivittämään tässä Sivustossa olevia tietoja tai muita aineistoja.

Käyttäjän lähettämät aineistot

Kaikkia tähän sivustoon siirtämiäsi tai lähettämiäsi aineistoja, tietoja tai muuta viestintää käsitellään ei-luottamuksellisena, ei-yksinomaisena, tekijänpalkkioista vapaana, peruuttamattomana, täysin mahdollisena edelleen lisensoitavaksi ja ilman omistusoikeutta (”viestintä”). Essitylla ei ole viestintään liittyviä velvoitteita.

Essity voi näyttää, kopioida, jakaa, yhdistää ja/tai muulla tavoin käyttää viestintää viestintään sisältyvän datan, kuvien, äänien, tekstin ja muiden kohteiden kanssa mihin tahansa kaupalliseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen.

Sivustolla ei saa julkaista viestintää, jota voidaan pitää loukkaavana tai toisten yksityisyyttä loukkaavana tai kaupallisena markkinointina tai joka on muulla tavoin laitonta tai sopimatonta. Essity poistaa tällaisen viestinnän heti sen tultua tietoomme ja varaa itselleen oikeuden evätä Sivustojemme tai palveluidemme käyttö viestin lähettäjältä.

Facebookin kaltaisten kolmannen osapuolen tarjoamien palveluiden käyttöä voivat koskea myös kyseisen palveluntarjoajan käyttöehdot. Esimerkiksi Facebook soveltaa ”Oikeus- ja vastuulausekettaan” kaikkiin Facebookin käyttäjiin tai sivustolla kävijöihin. Niinpä suosittelemme teitä lukemaan tällaiset ehdot ennen kuin käytätte mitään kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita.

Muuta

Essity voi muuttaa näitä Käyttöehtoja milloin tahansa päivittämällä tätä ilmoitusta.

Essity pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan (1) muuttaa tätä oikeudellista huomautusta, (2) valvoa ja poistaa Sivustoon lähetettyjä tietoja ja/tai (3) estää pääsyn tähän Sivuston milloin tahansa ilman ilmoitusta.

Mikäli jokin tämän oikeudellisen huomautuksen ehdoista tai osista todetaan laittomaksi, pätemättömäksi tai muulla tavoin sovelluskelvottomaksi, ei tällä saa olla vaikutusta huomautuksen jäljellä olevien ehtojen ja osien voimassaoloon ja sovellettavuuteen.

 

Tietosuojaseloste

(”Essity” tai “me”) suhtautuu tietosuojaan vakavasti. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan kuinka Essity yleisen tietosuoja-asetuksen ja sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksen mukaisena rekisterinpitäjänä kerää ja käsittelee käyttäjien henkilötietoja ja muita tietoja.

 

 1.      Henkilötietoryhmät ja käsittelyn tarkoitukset

Metatiedot

Voit käyttää verkkosivustojamme ja sovellustamme antamatta henkilötietojasi. Tällöin Essity kerää ainoastaan seuraavia käyttöön liittyviä metatietoja:

Lähdesivu, avaamisen tiedot ja aika, siirretyn datan määrä, siirron tila, verkkoselaimen tyyppi, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä, sekä selainohjelman versio ja kieli.

IP-osoitettasi käytetään mahdollistamaan pääsysi verkkosivuillemme tai sovellukseemme. Kun IP-osoitetta ei enää tarvita tähän tarkoitukseen, lyhennämme sen poistamalla IP-osoitteesi viimeisen oktetin. Käytämme lyhennettyä IP-osoitetta ja muita metatietoja verkkosivujemme ja sovelluksemme käyttäjien käyttötottumusten analysointiin parantaaksemme verkkosivujemme ja sovelluksemme laatua ja palveluita.

Käyttäjätili

Luodessasi käyttäjätilin verkkosivuillamme tai sovelluksessamme, sinulta saatetaan pyytää esimerkiksi seuraavia henkilötietoja: nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, valittu salasana, puhelinnumero, pankkitilitiedot, luottokorttitiedot sekä laskutus- ja toimitusosoite. Lisäksi voit vapaaehtoisesti antaa meille tietoja esimerkiksi kiinnostuksestasi tiettyjä tuotteita tai palveluita kohtaan, sekä markkinointisähköpostin vastaanottamista koskevan pyynnön. Essity käsittelee tällaisia henkilötietoja tarjotakseen sinulle käyttäjätilin toimintoja, toimittaakseen sinulle markkinointimateriaalia soveltuvan lainsäädännön sallimassa laajuudessa sekä analysoidakseen mielenkiinnon kohteitasi markkinointitarkoituksessa.

Tuotetilaukset

Tilatessasi tuotteita verkkosivujemme tai sovelluksemme kautta, Essity kerää ja käsittelee seuraavia henkilötietojasi: käyttäjätilin tiedot, tuotteen laji ja määrä, ostohinta, tilauspäivä, tilauksen tila, tuotepalautukset sekä asiakaspalvelupyynnöt. Essity käsittelee tällaisia henkilötietoja sopimuksen ja tuotetilauksen suorittamiseksi, asiakaspalvelun tarjoamiseksi, lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi, oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi ja puolustamiseksi sekä räätälöityä markkinointia varten.

Arpajaiset

Jos osallistut arpajaisiin, Essity kerää ja käsittelee seuraavia henkilötietojasi: nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, osallistumispäivä, valinta voittajaksi, palkinto sekä vastauksesi kysymykseen. Essity käsittelee tällaisia henkilötietoja arpajaisten toteuttamiseksi, voittajan informoimiseksi, palkinnon toimittamiseksi voittajalle, tapahtuman toteuttamiseksi ja markkinointitarkoituksia varten.

Terveystiedot:

Essity voi kerätä ja käsitellä myös tietoja terveydentilasta, kuten tuotetilaus edellyttää. Terveystiedot ovat GDPR:n tarkoittamia arkaluonteisia tietoja, ja Essity toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet tällaisten arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi lain edellyttämällä tavalla. Essity kerää ja käsittelee terveystietoja suostumuksen perusteella ainoastaan sopimussuhteen ja tuotetilauksen toteuttamiseksi, asiakaspalvelun tarjoamiseksi, lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, oikeudellisten vaateiden puolustamiseksi, esittämiseksi ja käyttämiseksi sekä räätälöityä markkinointia varten.

 

 2.      Kolmannet osapuolet

 • Siirto palveluntarjoajille

Essity voi käyttää omaan lukuunsa toimivina henkilötietojen käsittelijöinä ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka tarjoavat Essitylle tiettyjä palveluita, kuten verkkosivujen, markkinointipalvelun tai IT-tukipalvelun tarjoajia. Henkilötietojen käsittelijöillä saattaa olla pääsy ja/tai ne saattavat käsitellä henkilötietojasi tarjotessaan tällaisia palveluita.

Pyydämme näitä ulkoisia palveluntarjoajia ottamaan käyttöön ja soveltamaan tietoturvallisuutta koskevia suojatoimia varmistaakseen henkilötietojesi tietosuojan ja turvallisuuden.

 • Muut vastaanottajat

Essity voi siirtää henkilötietoja soveltuvan lainsäädännön mukaisella tavalla lainvalvontaviranomaisille, hallinnollisille viranomaisille, oikeudelliselle avustajalle, ulkopuolisille konsulteille tai liikekumppaneille. Yritysjärjestelyn yhteydessä henkilötietoja voidaan siirtää yritysjärjestelyyn osallistuville kolmansille osapuolille.

 • Henkilötietojen kansainväliset siirrot

Keräämämme ja vastaanottamamme henkilötiedot voidaan siirtää ja niitä voivat käsitellä Euroopan talousalueen (”ETA”) sisä- tai ulkopuolella sijaitsevissa valtioissa sijaitsevat vastaanottajat. Näihin valtioihin sisältyvät osoitteessa http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international- transfers/adequacy/index_en.htmluetellut valtiot, joissa taataan Euroopan tietosuojalainsäädännön edellyttämä tietosuojan riittävä taso. Muut vastaanottajat voivat sijaita muissa valtioissa, joissa Euroopan tietosuojalainsäädännön edellyttämää tietosuojan riittävää tasoa ei ole tunnustettu. Essity toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että ETA:n ulkopuolelle tehtävät siirrot ovat soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatimalla tavalla asianmukaisesti suojattu. Niiden maiden osalta, joissa ei ole taattu tietosuojan riittävää tasoa, siirrot perustuvat asianmukaisiin suojatoimiin, kuten Euroopan komission tai valvontaviranomaisen hyväksymiin vakiosopimuslausekkeisiin, tai hyväksyttyihin käytännesääntöihin yhdessä vastaanottajan antamien sitovien ja täytäntöönpantavien sitoumusten kanssa, taikka hyväksyttyihin sertifiointimekanismeihin yhdessä vastaanottajan antamien sitovien ja täytäntöönpanokelpoisten sitoumusten kanssa. Voit pyytää tietoja näistä asianmukaisista suojatoimista ottamalla meihin yhteyttä jäljempänä kohdassa 7 (Ota yhteyttä) esitetyllä tavalla.

 3.      Laillinen peruste käsittelylle

Voimme käsitellä henkilötietojasi seuraavien laillisten perusteiden nojalla:

 • Olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
 • Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi;
 • Käsittely on tarpeen meitä velvoittavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
 • Käsittely on tarpeen sinun tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi;
 • Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai meille kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi;
 • Käsittely on tarpeen meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi;
 • Muut tietojenkäsittelyyn soveltuvat oikeudelliset perusteet, erityisesti jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädetyt.

Voimme suorittaa arkaluonteisten henkilötietojesi käsittelyä seuraavien oikeudellisten perusteiden nojalla:

 • Olet antanut nimenomaisen suostumuksesi arkaluonteisten henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
 • Käsittely on tarpeen Essityn tai rekisteröidyn velvoitteiden ja erityisten oikeuksien noudattamiseksi työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla;
 • Käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi;
 • Käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai aina, kun tuomioistuimet suorittavat lainkäyttötehtäviään;

Henkilötietojesi toimittaminen perustuu lakiin tai sopimukseen perustuvaan velvoitteeseen, tai on välttämätöntä, jotta voit tehdä sopimuksen kanssamme tai vastaanottaa palveluitamme/tuotteitamme pyyntösi mukaisesti taikka on täysin vapaaehtoista sinulle.

Henkilötietojesi toimittamatta jättämisen seurauksena sinulle saattaa aiheutua haittoja, esimerkiksi siten, että et voi vastaanottaa tiettyjä tuotteita tai palveluita. Henkilötietojesi luovuttamatta jättämisestä ei kuitenkaan aiheudu sinulle oikeudellisia seuraamuksia, mikäli ei toisin ilmoiteta.

 

 4.      Mitä oikeuksia sinulla on ja kuinka voit valvoa oikeuksiasi?

Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi keräämistä, käsittelyä ja käyttöä varten, voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista toteutetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Lisäksi voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä markkinointitarkoituksiin. Tästä vastustamisesta ei aiheudu sinulle muita kuluja kuin viestin välityksestä peritty normaalin hinnaston mukainen maksu.

Soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus (i) pyytää pääsyä henkilötietoihisi, (ii) pyytää henkilötietojesi oikaisemista, (iii) pyytää henkilötietojesi poistamista, (iv) pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, (v) pyytää tietojen siirtämistä, (vi) vastustaa henkilötietojesi käsittelyä (mukaan lukien profiloinnin vastustaminen), ja (vii) vastustaa automaattista päätöksentekoa (mukaan lukien profilointi).

Käyttääksesi oikeuksiasi, otathan yhteyttä meihin siten kuin jäljempänä kohdassa 7 (Ota yhteyttä) on ilmoitettu.

Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojasta vastaavalle valvontaviranomaiselle.

 

 5.      Evästeet ja muut seurantateknologiat

Verkkosivuillamme ja sovelluksessamme on käytössä evästeitä. Lisätietoja evästeistä on saatavilla evästeselosteestamme.

 6.      Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi?

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin on tarpeen pyytämiesi palveluiden ja tuotteiden toimittamiseksi. Sopimussuhteemme päättyessä poistamme tai anonymisoimme henkilötietosi, elleivät lakisääteiset vaatimukset henkilötietojen säilyttämiseksi (esimerkiksi verotuksellisia tarkoituksia varten) sovellu. Voimme säilyttää yhteystietosi ja tiedot mielenkiintosi kohteena olevista tuotteistamme ja palveluistamme niin kauan kuin Essityllä on lupa lähettää sinulle markkinointimateriaalia. Meillä saattaa soveltuvan lainsäädännön perusteella olla myös velvollisuus säilyttää tiettyjä henkilötietojasi 10 vuoden ajan kulloisenkin verovuoden päättymisen jälkeen. Saatamme myös säilyttää henkilötietojasi sopimussuhteen päättymisen jälkeen, mikäli se on tarpeen muun soveltuvan lainsäädännön noudattamiseksi tai jos tarvitsemme henkilötietojasi oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, mutta vain siinä määrin kuin on tarpeen. Sopimussuhteen päättymisen jälkeen rajoitamme mahdollisuuksien mukaan henkilötietojesi käsittelyä tällaisiin rajoitettuihin tarkoituksiin.

 

 7.      Ota yhteyttä

Jos haluat käyttää rekisteröidyn oikeuksia tai sinulla on muita tätä tietosuojakäytäntöä koskevia kysymyksiä, lähetä pyyntösi sähköpostitse osoitteeseen:

dataprivacy@essity.com

Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Ruotsi.


 

Käyttöehtojen hyväksyminen

Hyväksymällä Käyttöehdot sekä selailemalla Sivustoa ja käyttämällä siinä olevaa aineistoa annat suostumuksesi evästeiden käytölle. Voit myös hyväksyä evästekäytäntömme verkkoselaimessasi tekemiesi asetusten kautta.

Käyttäjän lähettämä aineisto

Essity voi antaa sinun lisätä tietoa, kommentteja tai muuta aineistoa Sivustollemme, sosiaalisen median verkostoihin tai muihin verkkopalveluihin. Tavoitteena on taata sujuva tiedon kulku Essitysta ja tuotteistamme. Huomioithan tällaista käyttäjän lähettämää aineistoa koskevat ehdot kohdassa Oikeudellinen huomautus (ks. yllä).

Älä lähetä meille toisia ihmisiä koskevaa tietoa ellet pysty todistamaan, että teet niin heidän suostumuksellaan.