close

Adoptio

Lapsen adoptoiminen on tapa perustaa perhe silloin, kun et itse voi tai halua tulla raskaaksi. Tämä on mullistava muutos elämässäsi tai elämässänne. Lapsen adoptio ulkomailta on tavallisempaa, ja se on monivaiheinen prosessi, joka usein vie vuosia.

Adoption kautta sinusta tulee pitkäksi aikaa pienen lapsen turva. Teistä tulee pieni perhe, tai ehkä suurikin, jos on ennestään sisaruksia.
Useimmat lapset ovat adoptoitaessa 6 kuukauden – 6 vuoden ikäisiä.

Monet adoptiolapset syntyvät ennenaikaisesti, ja ovat samanikäisiin suomalaislapsiin verrattuna pienikokoisia. Joskus lapset ovat jopa aliravittuja, mutta nykyään se on harvinaisempaa kuin ennen.

Kaikki adoptiolapset ovat jossakin vaiheessa kokeneet biologisten vanhempiensa menetyksen, ja ovat myös joutuneet jättämään ympäristönsä ja kulttuurinsa. Joillakin lapsilla voi olla takanaan useita eroja ja traumoja. Varsinkin hieman vanhemmilla lapsilla voi joskus olla vaikea sopeutua uuteen elämään Suomessa. Kaikki tämä antaa sinulle haasteita vanhempana.

Adoptio – aika ja kustannukset

Lapsen adoptio ulkomailta kestää yleensä useita vuosia. Prosessi voi olla hieman joutuisampi, jos voitte ottaa vastaan kaksi sisarusta, hieman vanhemman lapsen tai lapsen, jolla on jokin toimintarajoite tai sairaus. Suomessa on hyvät mahdollisuudet hoitaa lapsia, joilla on erityistarpeita, esimerkiksi kitalakihalkio, lonkkavika tai hoidettavissa oleva sydänvika.
Adoption kustannukset ovat 5 000 – 20 000 euroa. Kela maksaa kansainvälisen adoption yhteydessä adoptiotukea, jonka suuruus on 1 900 – 4 500 € maasta riippuen.
Adoption kautta sinusta tai teistä tulee lapsen huoltajia. Adoptiota ei voi purkaa.

Kuka saa adoptoida?

  • Adoption alaikäraja on 25 vuotta ja yläikäraja 50 vuotta. Lapsen ja vanhemman välinen ikäero saa kuitenkin olla enintään 45 vuotta.
  • Jos olet yksinasuva hakija ja haluat adoptoida lapsen, se hyväksytään joissakin maissa. Parisuhteessa asuvien on oltava naimissa keskenään, avoliittoa ei yleensä hyväksytä. Samaa sukupuolta olevat parit voivat hakea vain perheen sisäistä adoptiota.
  • Sinun tai teidän on saatava sosiaalityöntekijän laatima kotiselvitysasiakirja, joka tehdään adoptioneuvonnan yhteydessä. Sinun tai teidän on muun muassa pystyttävä osoittamaan, että teillä on vakaa taloudellinen asema ja hyvä terveys. Järkevää suhtautumistapaa lapsiin ja hyvää sosiaalista verkostoa sekä sukulaisten tai ystävien tukea pidetään tärkeänä. On erityisen tärkeää, että adoptiota suunnitteleva yksinasuva täyttää kaikki vaatimukset.

Adoptioprosessi

Kansainvälinen adoptioprosessi näyttää yleensä tältä:

  • Adoptiohakijat ottavat yhteyden kuntansa sosiaalitoimeen ja saavat osallistua adoptioneuvontaan. Adoptioneuvonta kestää keskimäärin 1–2 vuotta. Se on sosiaalityöntekijän ja hakijoiden välinen yhteistyöprosessi, jossa kartoitetaan perheen tilanne ja annetaan tietoa adoptiosta. Adoptioneuvonnan päätteeksi sosiaalityöntekijä laatii kotiselvityksen, jota tarvitaan adoptioluvan hakemiseen.
  • Kun sosiaalivirasto on hyväksynyt kotiselvitysasiakirjan, se lähetetään hakijoiden valitsemalle adoptiopalvelun antajalle, joka hakee adoptioluvan adoptiolautakunnalta ja lähettää sen jälkeen adoptiohakemuksen kontaktimaahan. Suomessa on kolme sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymää kansainvälisten adoptiopalvelujen antajaa: Pelastakaa Lapset ry, Interpedia ja Helsingin kaupungin sosiaalivirasto.
  • Lapsen lähtömaan viranomaiset valitsevat ja hyväksyvät hakemusten perusteella adoptiovanhemmat. Kaikilla mailla on omat adoptiolait ja erilaiset vaatimukset adoptiovanhempien suhteen.
  • Adoptiopalvelun antaja toimii koko adoptioprosessin ajan yhteydenpitäjänä adoptioviranomaisten ja -hakijoiden välillä. Palvelunantaja välittää perheelle lapsiesityksen eli tiedon perheelle esitetystä lapsesta ja antaa ohjeita adoption vahvistamista varten. Palvelunantaja avustaa lapsen hakumatkan suunnittelussa ja ajoittamisessa.
  • Adoptio on pätevä sen jälkeen kun adoptiopäätös on vahvistettu lapsen lähtömaassa. Joissakin tapauksessa adoptio vahvistetaan erikseen Suomessa.
  • Lapsen saavuttua Suomeen adoptioneuvonnan antanut sosiaalityöntekijä tekee seurantakäyntejä perheen luo ja kirjoittaa seurantaraportit lapsen lähtömaan viranomaisille. Sosiaalityöntekijä ja adoptiopalvelun antaja avustavat myöhemmin lasta ja perhettä adoption jälkipalvelussa.

Kun lapsi tulee Suomeen

Vihdoinkin lapsi on päässyt uuteen kotiinsa ja tullut osaksi pientä tai suurta perhettä!
Ota yhteys lastenneuvolaan terveystarkastusta, rokotuksia ja pienen lapsen vanhemmalle tärkeitä neuvoja varten. Alussa voi olla hankalaa. Lapsi kaipaa turvallisuutta, koska kaikki ympärillä oleva on uutta. Ei pelkästään ympäristö, vaan myös ihmiset. Lapsi voi alussa olla ahdistunut, aggressiivinen tai rauhaton, mutta kun hän saa paljon rakkautta ja saa olla turvallisessa ympäristössä, niin kaikki kyllä järjestyy. Ole kärsivällinen.
Ota mielellään apua muilta adoptiovanhemmilta, lastenneuvolasta ja sosiaalitoimesta.
Adoptiosta on myös kirjoitettu monia erinomaisia kirjoja.

Osittain mukaillen lähteestä www.pelastakaalapset.fi

Tapahtui virhe. Yritä myöhemmin uudelleen.
Ladataan...