SCA_OD7_MGL9247_Desktop

Epäidenttiset ja identtiset kaksoset – erot ja yhtäläisyydet

Kaksosten odotus voi olla kaksin verroin jännittävämpää. Ovatko vauvat samaa vai eri sukupuolta? Ovatko he identtisiä vai eivät? Mutta selviävätkö vastaukset näihin kysymyksiin ennen synnytystä vai vasta sen jälkeen?

Suomessa syntyy vuosittain noin 600–700 kaksosparia (n. 1,5 prosenttia kaikista synnytyksistä). Suurin osa heistä on erimunaisia eri epäidenttisiä kaksosia. Olet varmasti kuullutkin, että samamunaiset eli identtiset kaksoset ovat usein hyvin samannäköisiä. Mutta mistä tämä johtuu, ja miten erilaiset kaksoset eroavat geneettisesti toisistaan? Lue lisää alta.

Miten identtiset kaksoset saavat alkunsa?

Samamunaiset kaksoset kehittyvät yhdestä hedelmöittyneestä munasolusta, joka jakautuu kahtia. Usein munasolu jakautuu jo raskauden neljän ensimmäisen päivän aikana, jolloin sikiöille kehittyy erilliset istukat. Muussa tapauksessa istukka on yhteinen. Jos jakautuminen tapahtuu myöhään, kaksoset voivat olla samassa kalvopussissa (monoamniaaliset kaksoset), mutta tämä on erittäin harvinaista. Joskus harvoin munasolu voi jakautua kolmeen osaan, ja tuloksena on identtiset kolmoset. Toistaiseksi ei tiedetä, miksi osa hedelmöittyneistä munasoluista jakautuu kahteen (tai erittäin harvoissa tapauksissa tosiaan jopa kolmeen) osaan.

Identtisten kaksosten sukupuoli ja DNA

Samamunaiset kaksoset ovat geneettisesti käytännössä identtisiä eli heillä on sama DNA. Heistä tulee hyvin samankaltaisia: ulkonäön, pituuden ja muiden fyysisten ominaisuuksien lisäksi myös heidän liikkeensä ja äänensä muistuttavat suuresti toisiaan. Koska perintötekijät ovat samat, lapset ovat syntyessään samaa sukupuolta.

Identtisten kaksosten sormenjäljet

Vaikka kaksoset olisivat identtisiä, heissä on silti joitakin eroja – esimerkiksi sormenjäljet. Ne ovat yksilölliset samoista perintötekijöistä ja muista samankaltaisista piirteistä huolimatta. Sormenjälkien muodostumiseen vaikuttavat nimittäin geenien lisäksi muutkin tekijät, kuten lapsen asento kohdussa.

Onko identtisillä kaksosilla samanlainen luonne?

Ihmisen persoonaan ja luonteeseen vaikuttavat sekä perintötekijät että elinolosuhteet. Kummankin vaikutus on suunnilleen yhtä suuri. Siksi identtiset kaksoset, joilla on sama DNA, ovat luonteeltaan lähempänä toisiaan kuin epäidenttiset kaksoset tai muut sisarukset. Silti on myös monia muita tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, millaisia meistä tulee. Jokainen lapsi voi (ja hänelle on annettava mahdollisuus) kehittyä aivan omanlaisekseen, olipa hän kaksonen tai ei. On erittäin tärkeää muistaa, ettei kaksosten kehitystä tulisi jatkuvasti verrata toisiinsa.
Jompikumpi saavuttaa tietyn virstanpylvään väistämättä ennen toista, ja lasten kannalta on parempi, etteivät he joudu kuuntelemaan vertailua. Niin kaksoset kuin muutkin lapset kehittyvät aina omaan tahtiinsa.

Miten epäidenttiset kaksoset saavat alkunsa?

Joskus ovulaatiossa voi irrota kaksi munasolua. Jos molemmat niistä hedelmöittyvät eri siittiöistä, tuloksena on erimunaiset kaksoset. Sama prosessi koskee myös kolmosia ja (äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa) nelosia. Erimunaisten kaksosten todennäköisyys kasvaa äidin iän myötä, sillä naisen vanhetessa samassa kuukautiskierrossa irtoaa useammin kaksi munasolua.

Muistuttavatko epäidenttiset kaksoset toisiaan?

Kahdesta munasolusta kehittyneillä kaksosilla on erilliset istukat ja erilaiset perintötekijät. Tämä tarkoittaa, että he voivat olla syntyessään eri sukupuolta, eivätkä he yleensä muistuta toisiaan sen enempää kuin muutkaan sisarukset.

Kaksosten periytyvyys

Erimunaisten kaksosten todennäköisyys on hieman suurempi, jos raskaana oleva on itse kaksonen tai hänen suvussaan on kaksosia. Syynä on, että usean munasolun irtoaminen kerralla on osittain perinnöllistä. Miehen geenit eivät vaikuta epäidenttisten kaksosten todennäköisyyteen, mutta taipumus kaksosiin voi periytyä isän kautta tyttärelle siten, että tämän todennäköisyys saada aikanaan kaksoset on suurempi.

Identtisten kaksosten periytyvyyttä on tutkittu vähemmän, joten siitä on vaikea sanoa mitään varmaa. Silti joissakin yksittäisissä tutkimuksissa on huomattu, että itse identtisenä kaksosena syntyneillä on suurempi todennäköisyys synnyttää identtiset kaksoset. Toistaiseksi ei myöskään ole todettu, että identtinen kaksosuus periytyisi miehen kautta.

Voidaanko raskausaikana selvittää, onko tulossa sama- vai erimunaiset kaksoset?

Ultraäänitutkimuksessa selviää lasten määrä, mutta identtisyyttä tai epäidenttisyyttä on usein vaikea havaita. Jos lapset ovat keskenään eri sukupuolta, he ovat varmasti epäidenttiset. Muussa tapauksessa vanhemmat saavat odottaa yllätystä lasten syntymään saakka. Joskus voi jopa olla tarpeen varmistaa asia synnytyksen jälkeen vielä DNA-testillä. Käytössä on melko yksinkertaisia testimenetelmiä, joita varten otetaan kudosnäyte kunkin lapsen suusta. Testi on tietenkin vapaaehtoinen, ja tästä syystä se täytyy myös maksaa itse. Erimunaisten kaksosten todennäköisyys on kuitenkin huomattavasti suurempi: noin kaksi kolmasosaa kaikista kaksosista on epäidenttisiä ja vain yksi kolmasosa identtisiä.

Onko kaksosten odotus kaksin verroin raskaampaa?

Liioittelematta voidaan sanoa, että kahden lapsen kantaminen on raskaampaa kuin yhden. Vatsa kasvaa suuremmaksi ja nopeammin, vaikka vauvat ovatkin usein syntyessään hieman pienempiä. Myös raskauspahoinvointi tapaa olla voimakkaampaa. Toisaalta kaksosten vanhemmuus on täysin ainutlaatuinen kokemus, josta harva pääsee osalliseksi. Katso myös kaikille tuleville kaksosten vanhemmille kokoamamme vinkit kaksosten odotukseen, synnytykseen ja henkiseen valmistautumiseen!

Faktantarkistus: Ria Malva, laillistettu kätilö

Jaa artikkeli