HenkilötietosuojaHenkilötietosuoja - Tiedotus Liberokerhon jäsenille

Essity käsittelee Liberokerhon jäsenten henkilötietoja. Liberokerhon toimintaa hoitaa Essity Hygiene & Health Ab, joka on vastuussa henkilötietojen käsittelystä. Liberolle on tärkeää, että voit olla varma henkilötietojen käsittelyn turvallisuudesta. Tietoja käytetään ainoastaan jäsenyytesi käsittelyyn. Emme koskaan myy henkilötietojasi muille yrityksille. Alla kuvailemme miten käsittelemme henkilötietojasi ja mitä oikeuksia sinulla on tietojen käsittelyn suhteen.

Minkä tyyppisiä henkilötietoja Libero tallentaa ja käyttää?

Sinua ja lastasi koskevat tallentamamme henkilötiedot on saatu ensisijaisesti sinulta jäseneksi liittymisen yhteydessä tai antamiasi tietoja päivittäessäsi. Käyttämämme henkilötiedot voidaan jakaa seuraaviin kategorioihin:     

  • Yhteystiedot, esimerkiksi nimi, osoite ja sähköpostiosoite;
  • Tuotetiedot,tiedot siitä, mitä tuotteita olet tilannut jäsenyytesi kautta; ja
  • Tiedot lapsestasi, esimerkiksi ikä tai laskettu aika.

Miksi tallennamme ja käytämme henkilötietoja?

Libero käsittelee henkilötietoja voidaksemme hallita asiakassuhdetta ja luoda hyviä käyttökokemuksia sinulle asiakkaanamme. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että käytämme henkilötietoja voidaksemme lähettää sinulle tietoa ja mainoksia tuotteistamme, sekä antaaksemme sinulle mahdollisuuden käyttää kerhon tarjouksia hyväksesi tai osallistua muihin kerhon aktiviteetteihin. Emme käytä tietoja muihin tarkoituksiin kuin Liberokerhon jäsenyyttäsi koskeviin asioihin sekä tiedottaaksemme tuotteistamme ja markkinoidaksemme niitä.

Mikä on henkilötietojen tallentamisen ja käytön laillinen oikeusperuste?

Kun olet hakenut jäsenyyttä Liberokerhossa ja hyväksynyt voimassa olevat ehdot, olemme solmineet sopimuksen, jonka myötä voimme käyttää henkilötietojasi jäsenyytesi käsittelyyn sekä tiedottaaksemme tarjouksista ja tuotteistamme. Jäsenyyden myötä olet hyväksynyt, että henkilötietojasi käytetään muun muassa tuotteidemme suoramarkkinointiin. Voit koska tahansa irtisanoa jäsenyytesi Liberokerhossa tai kieltäytyä ottamasta vastaan tuotteita koskevaa tietoa ja markkinointisisältöä.  

Henkilötietojen saatavuus ulkopuolisille

Voimme mahdollisesti palkata ulkopuolisia IT- ja logistiikkapalvelujen tai muun hallinnollisen tuen (jakelupalvelujen tai ohjelmisto-/IT-tuen) tarjoajia. Tällaiset palveluntarjoajat voivat saada henkilötietosi käyttöönsä siinä määrin kuin on tarpeellista kyseisten palvelujen toteuttamiseksi.

Voimme mahdollisesti antaa henkilötietojasi myös kuljetus- tai logistiikkayrityksille voidaksemme toimittaa sinulle tuotteita.

On myös mahdollista, että jaamme henkilötietoja muille yrityksille Essity-konsernissa, johon Libero sisältyy, jos se on tarpeen lainsäädännön vaatimusten takia tai viranomaisten kyselyihin vastaamiseksi.

On myös mahdollista, että jaamme henkilötietojasi EEA-alueen ulkopuolisissa maissa toimiville yrityksille. Jos näin tapahtuu, varmistamme, että tietoja suojataan samalla tavoin kuin meidän itsemme niitä käsitellessä. Tämä voidaan varmistaa esimerkiksi erityisillä sopimuksilla henkilötietojen käsittelystä tai siirrosta tällaisten yritysten kanssa.   

Miten pitkään säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme sinun ja mahdollisesti lapsesi henkilötietoja niin kauan kuin olet Liberokerhon jäsen. Kun et enää ole jäsen, säilytämme tietoja vielä lyhyen ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan. Joissakin tapauksissa meidän täytyy säilyttää tietoja pidempään, jos lainsäädäntö niin vaatii. Henkilötiedot voivat säilyä pidempään myös varmuuskopiotiedostoissamme, mutta tällaisissa tapauksissa on käytössä tiukat säännöt muun muassa tietojen käyttöoikeuksien osalta yksityisyyden suojaamiseksi.    

Mitä oikeuksia sinulla on?

Voit koska tahansa kieltäytyä vastaanottamasta tuotteitamme koskevaa tietoa tai markkinointisisältöä. Lisäksi sinulla on seuraavat oikeudet:

(i)   Oikeus saada pääsy tietoihin: Sinulla on oikeus kysyä meiltä, mitä henkilötietoja meillä sinusta on ja voit pyytää meiltä rekisteriotteen tallennetuista tiedoista. Meidän täytyy myös vastata kysymyksiisi muun muassa siitä, miksi käytämme henkilötietoja, mitä tietoja meillä on ja kenellä on pääsy tietoihin.

(ii)   Oikeus tietojen oikaisemiseen: Meidän täytyy pyynnöstäsi korjata virheelliset henkilötiedot sekä täydentää puutteellisia henkilötietoja.

(iii)  Oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi): Tietyissä olosuhteissa meidän täytyy poistaa pyynnöstäsi kaikki henkilötietosi.

(iv)  Oikeus rajoittaa käsittelyä: Tietyissä olosuhteissa meidän täytyy rajoittaa pyynnöstäsi henkilötietojesi käsittelyä. Tällaisissa tapauksissa voimme jatkaa henkilötietojen käsittelyä, mutta vain tietyissä rajoitetuissa ja lainsäädännön määräämissä tarkoituksissa.

(v)  Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Tietyissä olosuhteissa sinulla on oikeus pyytää meiltä itseäsi koskevat henkilötiedot yleisesti käytettävässä ja koneella luettavissa olevassa siirtomuodossa. Tällaisissa tapauksissa sinulla voi olla oikeus siirtää nämä tiedot toiselle yritykselle.

(vi)  Oikeus vastustaa käsittelyä: Joissakin tapauksissa sinulla voi olla oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyämme, jolloin meidän täytyy lopettaa henkilötietojesi käsittely. Sinulla on esimerkiksi oikeus vastusaa henkilötietojen käyttöä suoramarkkinointiin tai ns. profilointiin.

Ota yhteyttä Essityyn:

Jos haluat lisätietoja henkilötietojen käsittelystämme tai jos haluat käyttää jotakin yllä kuvailluista oikeuksistasi, voit kirjoittaa meille osoitteeseen:

dataprivacy@essity.com

Jos haluat esittää valituksen meistä ja henkilötietojen käsittelystämme, voit kääntyä Tietosuojavaltuutetun puoleen (www.tietosuoja.fi).