Nimiopas

Mikä lapselle nimeksi?

Moni vanhempi ottaa lapsen nimen valinnan suurena vastuuna. Nimen tulisi sopia yhtä hyvin vauvalle kuin kaksivuotiaalle ja kenties tulevaisuudessa myös rokkitähdelle ja eläkeläiselle. Ehkä nimi muodostuu suvussa jo olevista nimistä?

Joskus nimi on päätetty jo ennen syntymää, mutta lapsen syntymän jälkeen saattaakin ajatella, että toinen nimi sopii paremmin uudelle tulokkaalle. Ehkäpä lapselle annetaankin useampi nimi?

Vuoden 2022 suosikkinimet: Olivia ja Leo

Olivia ja Leo ovat vuonna 2022 syntyneiden lasten suosituimmat etunimet. Olivian sai ensimmäiseksi etunimekseen 276 tyttöä ja Leo-nimen 376 poikaa.

Olivian jälkeen suosituimmat tyttöjen ensimmäiset etunimet olivat vuonna 2022 Aino, Aada, Lilja ja Eevi. Pojille useimmin annetut etunimet Leon jälkeen olivat Väinö, Eino, Oliver ja Elias. Kaikista tyttöjen saamista nimistä viisi suosituinta olivat Aurora, Maria, Sofia, Olivia ja Emilia. Viisi suosituinta poikien nimeä olivat Olavi, Juhani, Johannes, Mikael ja Oliver.

nameguide_father

Vuonna 2022 syntyneiden lasten suosituimmat ensimmäiset etunimet

 

Tytön nimet: Pojan nimet:
Tytön nimet:1. Olivia (276) Pojan nimet:1. Leo (376)
Tytön nimet:2. Aino (256) Pojan nimet:2. Väinö (364)
Tytön nimet:3. Aada (248) Pojan nimet:3. Eino (349)
Tytön nimet:4. Lilja (238 Pojan nimet:4. Oliver (342)
Tytön nimet:5. Eevi (235) Pojan nimet:5. Elias (316)
Tytön nimet:6. Isla (232) Pojan nimet:6. Onni (313)
Tytön nimet:7. Helmi (227) Pojan nimet:7. Emil (239)
Tytön nimet:8. Venla (219) Pojan nimet:8. Eeli (225)
Tytön nimet:9. Sofia (212) Pojan nimet:9. Toivo (216)
Tytön nimet:10. Ellen (210) Pojan nimet:10. Leevi (210)

Millainen etunimi voi olla?

Hyväksyttävät etunimet määrätään Suomen nimilaissa. Etunimiä voi olla enintään neljä. Etunimeksi ei voi antaa merkitykseltään sopimatonta nimeä eikä pojalle tytönnimeä tai tytölle pojannimeä. Etunimenä ei myöskään voi olla ilman erityistä syytä nimi, joka ei muodoltaan tai kirjoitustavaltaan vastaa kotimaista nimikäytäntöä. Myös sukunimen antaminen etunimeksi on kielletty. Lapselle ei saa myöskään antaa ensimmäiseksi etunimeksi samaa nimeä kuin tämän sisaruksella tai sisaruspuolella jo on.

Näin nimi saadaan

  • Kätilö laatii ilmoituksen lapsen syntymästä ja lähettää sen verovirastoon, jossa äiti on kirjoilla.
  • Lapsen syntymä kirjataan väestörekisteriin ja lapsi saa henkilötunnuksen.
  • Vanhemmat saavat vahvistuksen siitä, että lapsi on kirjattu väestörekisteriin ja että hänelle on annettu henkilötunnus. Lisäksi vanhemmat saavat lomakkeen, johon he merkitsevät lapsen kaikki nimet.
  • Vanhempien on lähetettävä ilmoitus lapsen nimestä kolmen kuukauden kuluessa.

Eri sukunimet

Jos vanhemmilla on eri sukunimet, seuraavaa sovelletaan yleisesti: Voitte valita, kumman sukunimen annatte lapselle. Toinen lapsi saa saman sukunimen kuin ensimmäisenä syntynyt. Jos ilmoitusta ei tehdä, lapsi saa äidin sukunimen.

Lähteet: Digi- ja väestötietovirasto www.dvv.fi, Kotimaisten kielten keskus www.kotus.fi

nameguide_mother