190918_libero_image_300_desktop

Problem att lära sig prata

Det är svårt att säga om ditt barn har talsvårigheter. Det är stora skillnader i barns tal- och språkutveckling när de är små. Men lita på dina instinkter och kontakta BVC om du på något sätt är bekymrad.

Medan vissa barn börjar sätta samman ord när de är 18 månader, finns det andra som bara behärskar ett fåtal ord på det stadiet. En del barn i treårsåldern babblar konstant och börjar använda en komplex uppsättning tidsuttryck och ord, medan andra i stället stakar sig och får kämpa med meningsbyggnaden.

Hantera tal- och språksvårigheter
Med så stora variationer kan det vara svårt som förälder att veta om det egna barnets tal- och språkutveckling faller inom ramarna för vad som är normalt.
Men om det är stora problem är det viktigt att få hjälp så tidigt som möjligt så att chansen ökar att problemet är åtgärdat innan de börjar i skolan. Om du på något sätt är bekymrad över ditt barns tal- och språkutveckling kan du kontakta BVC eller en logoped.

Fyra olika sorters talsvårigheter hos barn
Lite grovt indelat finns det fyra olika sorters talsvårigheter att hålla utkik efter:
• Barn som börjar prata sent och inte kan säga så mycket som är normalt för ett visst åldersstadium.
• Barn som har problem med sitt språk antingen beträffande ordbildning eller ordanvändning.
• Barn vars främsta problem inte är språket, utan att kunna bilda ord och ljud.
• Barnet som är två-fyra år när det börjar stamma. Det är vanligare bland pojkar och problemen går för det mesta över av sig själv innan barnet börjar i skolan. Barnet kan få hjälp för sin stamning.

Det här är en talpedagog
I Sverige har idag minst en elev per skolklass tal- eller språksvårigheter i någon form. Talpedagogerna är en viktig resurs för att hjälpa dessa elever, så att de får samma möjligheter som alla andra barn. Om ett barn inte får hjälp kan det hämmas i sin utveckling, och löper större risk att inte lyckas i skolan.

En talpedagogs arbete bedrivs alltid i samarbete med klasslärare eller förskollärare, föräldrar och specialpedagoger. Inte minst handlar talpedagogens arbete om att handleda andra för att dessa ska kunna stötta barnet i arbetet och den språkliga utvecklingen. Många talpedagoger är även utbildade specialpedagoger. Många gånger samarbetar talpedagogen också med en logoped.

Det här är en logoped
Logopeden arbetar med den del av människans kommunikationsförmåga som omfattar rösten, talet och språket. Logopeden undersöker, ställer diagnos och behandlar kommunikationsförmågan hos både barn och vuxna med olika former av röst- tal- och språkstörningar.

Det kan exempelvis handla om försenad språklig utveckling hos barn, stamning, gomdefekter eller afasi, oförmåga att tala eller förstå tal efter en förvärvad hjärnskada.
Logopeden arbetar också med ät- och sväljproblem och andra så kallade munmotoriska svårigheter. Logopeden utreder och behandlar även läs- och skrivsvårigheter.

Jaa artikkeli

Artikkelit, jotka saattavat kiinnostaa sinua