sca_od1_mgl5269_desktop

Miesten synnytyksen jälkeinen masennus

Synnytyksen jälkeinen masennus, tai virallisemmin post partum -masennus (PPD), voi tosiasiassa kohdata muitakin kuin lapsen synnyttänyttä. Sekä miehet että naiset, jotka eivät ole synnyttäneet lasta, voivat masentua lapsen syntymän jälkeen.

Vanhemmaksi tulemisen fyysinen kokemus toki on varsin erilainen synnyttäjällä kuin muilla. Vaikka synnyttäneet äidit kärsivät PPD:stä muita todennäköisemmin, se voi kohdata muitakin vanhempia. Tietoa synnyttämättömän vanhemman tai miesten synnytyksen jälkeisestä masennuksesta on vain vähän. Sitä on alettu tutkia vasta viime vuosina – etenkin isien kohdalla. Masennustutkimusta äideistä, jotka eivät ole synnyttäneet lastaan, on edelleen vain hyvin vähän. Vaikka tutkimusta ei vielä ole runsaasti, on hyvä tietää, että PPD:stä voivat kärsiä kaikki vanhemmat. Avun hakeminen on kaikkien kohdalla aivan yhtä tärkeää!

PPD voi ilmetä miehillä eri tavalla

Miesten PPD-oireet voivat jossain määrin poiketa naisten oireista. Naiset voivat kokea usein valtavaa toivottomuutta ja häpeää siitä, etteivät ”jaksa” olla sellaisia vanhempia kuin haluaisivat. Miehillä on useammin taipumusta sekä vähätellä että aliarvioida psyykkisiä ongelmiaan. Tilanteesta puhutaan tyypillisemmin stressin kuin masennuksen termein. Samalla masentunut kääntyy yhä enemmän sisäänpäin. Joskus hän voi kokea masennukselle tyypillisen apeuden sijaan ärtymystä. Tämä on toki jyrkkää yleistämistä: olemme kaikki yksilöitä ja reagoimme vaikeuksiin eri tavoin. On silti hyvä tiedostaa, etteivät kaikki oireet välttämättä ilmene samoin. Jos parisuhteen molemmat osapuolet ovat kärsineet masennuksesta lapsen syntymän jälkeen, on erityisen tärkeää muistaa, että eri ihmisten vointi ilmenee ulospäin usein hyvin eri tavoin.
Eräs tyypillinen piirre etenkin miesten synnytyksen jälkeisessä masennuksessa on se, että avun hakemista lykätään pitkään – tai apua ei haeta lainkaan. Eri alueiden terveydenhoidossa voi olla eroja siinä, kuinka hyvin synnyttämättömän vanhemman masennusoireet tunnistetaan. On myös yleistä, että mies ei kumppanina uskalla tuoda itseään esiin ja kertoa omasta voinnistaan uudessa elämäntilanteessa.

Miksi isät ja synnyttämättömät äidit kärsivät PPD:stä?

Sitä, miksi synnyttäjän kumppani sairastuu masennukseen, ei tiedetä tarkkaan. Tiedämme silti ainakin sen, että aiempi masennustausta lisää PPD:n riskiä. Todennäköisyyttä kasvattaa myös kumppanin PPD, sillä parisuhteen osapuolethan vaikuttavat toinen toisiinsa. Avuttomuuden tunne ja epätietoisuus siitä, miten auttaa rakkaintaan, voi ymmärrettävästi vaikuttaa ihmiseen paljon. Kun molemmat osapuolet voivat huonosti, heidän on vaikeampi helpottaa toistensa oloa. Siksi onkin erityisen tärkeää hakea ammattiapua. Samalla kannattaa käydä läpi omaa verkostoa ja miettiä, minkälaista apua voisitte saada lasten ja kodin käytännön asioiden kanssa.

Miten miehen synnytyksen jälkeisestä masennuksesta voi parantua?

Puhu kumppanin kanssa. Todennäköisesti hän on jo huomannut, ettei kaikki ole kohdallaan. Puhuminen on hyvä ensiaskel, sillä PPD on äärimmäisen raskas taakka kantaa yksin. Kurjan olon sanoittaminen helpottaa mielialaa ja on myös usein iso askel paranemisprosessissa. Jos kumppanisi on itse masentunut, apua on kysyttävä joltakulta muulta. Keskusteluterapia, johon kaikilla vanhemmilla on lastenneuvolan kautta oikeus, on osoittautunut toimivaksi apukeinoksi. Sitä voi pyytää saada heti, kun kumppanin olo muuttuu huonoksi, jo oman terveyden ylläpitämisen vuoksi! Erilaisissa vanhempien ryhmissä mukana oleminen on myös tehokas apu, sillä niissä saa mahdollisuuden puhua muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Lisäksi on tärkeää yrittää pitää itsestään huolta ja nukkua riittävästi, syödä hyvin ja pitää kiinni päivittäisistä rutiineista – vaikka se ei olekaan kotona aina helppoa uuden naperon kanssa. Työnteon lisääminen on vain harvoin hyvä ratkaisu. Pikemminkin tahtia olisi hyvä hidastaa. Tarvittaessa voit pyytää lääkäriä kirjoittamaan sinulle sairaslomaa miesten synnytyksen jälkeisen masennuksen vuoksi. Mieti myös verkostoanne ja sitä, miten voisit sen avulla saada parempia mahdollisuuksia nukkumiseen. Mitä pikemmin tartut toimeen avun saamiseksi, sitä nopeammin paraneminenkin voi tapahtua.

Faktantarkistus: Tova Winbladh , laillistettu psykologi

Jaa artikkeli