Kun jatkat tämän sivun käyttöä hyväksyt samalla evästeiden käytön. Voit lukea lisää tästä linkistä.

close

On tavallista, etteivät syvät siteet vatsassa olevaan lapseen muodostu välittömästi

”On tavallista, etteivät syvät siteet vatsassa olevaan lapseen muodostu välittömästi.” – Kätilö Carolina Gäbelin haastattelu

Mitä neuvoja sinulla on antaa, jotta molemmat vanhemmat tuntisivat itsensä osallisiksi raskauteen?

– Uskoakseni tärkeintä on se, että molemmat vanhemmat tuntevat jonkinlaisia myönteisiä siteitä tulevaan lapseen. Raskauden jakamisen kannalta on tärkeää keskustella tunteistaan kumppaninsa kanssa. Raskaana oleva kantaa lasta ja kokee kaikki raskauden mukanaan tuomat fyysiset muutokset, mutta kumppanille raskaus ei ole yhtä käsinkosketeltava ja siten joskus vaikeasti käsitettävä asia. Useimpien tulevien vanhempien kohdalla se käy itsestään, mutta joskus saattaa viedä aikansa, ennen kuin todella tajuaa, että vatsassa kasvaa pieni lapsi. Kumppanista, joka ei vielä näe eikä tunne raskautta, se tuntuu usein todella abstraktilta. Mitä pidemmälle raskaus etenee, sitä konkreettisemmaksi se tulee, että kohdussa kasvaa lapsi. Monet kokevat ultraäänen tärkeänä virstanpylväänä, koska silloin saa nähdä lapsen liikkuvan kohdussa. Sitä seuraavat sikiön liikkeet ja vatsan kasvaminen, jotka kumppani voi nähdä ja tuntea ja joihin hän siten osaa suhtautua.

Mitä parisuhteessa on tärkeää olla kunnossa ennen päätöstä raskaudesta?

– Jokainen raskaus on ainutlaatuinen, ja meillä jokaisella on erilaisia tunteita ja tapoja suhtautua tulevaa lapseen. Tärkeitä osia ovat kuitenkin vanhempien välinen tasa-arvo ja se, että raskaus on toivottu ja tervetullut. Puhukaa keskenänne ja kertokaa, mikä on tärkeää juuri teille itsellenne omassa tilanteessanne. Näin voitte välttyä turhilta väärinkäsityksiltä ja riidoilta ja oppia sen sijaan ymmärtämään toisianne paremmin ja lähentyä. Lisäksi jo ennen lapsen syntymää voi olla hyvä keskustella vanhempainvapaasta ja sen jakamisesta.

Miten raskaus vaikuttaa vanhempien suhteeseen?

– Raskaus on mullistava ajanjakso, joka herättää tulevissa vanhemmissa monia ajatuksia, usein myönteisiä, mutta joskus kielteisiäkin. Silloin valmistaudutaan johonkin, jonka merkitystä ei oikein ymmärrä ja jota ei voi hallita. Kahdesta tulee kolme (tai useampia) ja tiedämme, että edessä on muutos. Usein tulevista vanhemmista tulee entistä haavoittuvaisempia, mikä voi viedä heitä lähemmäksi toisiaan, mutta joskus myös työntää heitä välillä erilleen.

Kohtaatko tulevia vanhempia, jotka pelkäävät, etteivät tunne sidettä vatsassa olevaan lapseen?

– Kyllä, ja on tavallista, etteivät syvät siteet vatsassa olevaan lapseen muodostu välittömästi. Kyseessähän on prosessi, jonka on saatava viedä oma aikansa. Psykologinen matka vanhemmuuteen on usein erilainen riippuen siitä, kantaako lasta vatsassaan vain ei, mikä on täysin luonnollista.

Millaisia neuvoja antaisit asiasta huolissaan oleville tuleville vanhemmille?

– Yleistäminen on turhaa, sillä jokaisen vanhemman ainutlaatuinen persoona ja kokemukset vaikuttavat siihen, milloin ja miten kiintymys lapseen alkaa muodostua. On tärkeää tietää, että reaktiot ja tunteet ovat yleensä erilaisia, ja niin on oltava. Yksi vinkki on puhuminen ja ajatuksenvaihto kumppanin kanssa ymmärryksen lisäämiseksi.

Onko sinulla erityisesti tulevien adoptiovanhempien kiintymyksen muodostumista koskevia neuvoja?

– Kaikilla adoptiolapsilla ei ole ollut samaa mahdollisuutta kehittää varmaa kiintymyssuhdetta turvalliseen ihmiseen, joka saa heidät tuntemaan olonsa turvatuksi, suojelluksi ja rakastetuksi. Tämä voi ilmetä erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi nukkumaan mennessä tai kun lapsi on loukannut itsensä ja kaipaa lohdutusta. Lapsi voi joko vaikuttaa poissaolevalta tai vaatia ylenpalttisesti läheisyyttä, mikä voi tuntua uudesta vanhemmasta sekä vaikealta että rasittavalta. Silloin vanhemman on tärkeää osoittaa olevansa aina lähellä ja saatavilla, varsinkin yhteisen ajan alussa. Lisäksi on tärkeää, ettei lasta jätetä hoitoon liian aikaisin, vaan pyritään sen sijaan luomaan monia tärkeitä suhteita lapsen läheisiin, kuten isovanhempiin, sukulaisiin ja lähiystäviin, pysytellen samalla itse lapsen läheisyydessä. Turvallisuudentunnetta tulee kehittää sellaisessa tahdissa, josta lapsi osoittaa selviävänsä ja jossa hän voi hyvin. Alussa lapsen lähimmät omaiset, kuten vanhemmat ja mahdolliset sisarukset, riittävät aivan hyvin, ja vähitellen lapsen läheisyydessä olevien ihmisten verkostoa voi laajentaa luottamuksen ja turvallisuuden luomiseksi.

Voi olla hyvä puhua tunteistaan kätilön kanssa saadakseen tukea. Huolista, ahdistuksesta ja peloista puhuminen jo itsessään voi olla monelle suuri helpotus.”

Onko kätilön kanssa puhumisesta apua siteen muodostamiselle vatsassa olevaan lapseen?

– Voi olla hyvä puhua tunteistaan kätilön kanssa saadakseen tukea. Huolista, ahdistuksesta ja peloista puhuminen jo itsessään voi olla monelle suuri helpotus. Jotkut haluavat puhua vain kumppanilleen, mutta toiset kokevat voivansa puhua luottamuksella vaikkapa ystävilleen, työtovereilleen tai jollekin muulle luotettavalle henkilölle.

Miten te kätilöt otatte tulevat vanhemmat aktiivisesti osallisiksi raskauteen?

– Molemmat tulevat vanhemmat ovat tietenkin tervetulleita mukaan kaikille käynneille ja kaikkiin tutkimuksiin. Järjestämme myös synnytysvalmennuksia, joissa saa runsaasti tietoa raskaudesta, synnytyksestä ja alkuajoista vauvan kanssa ja myös tilaisuuden muiden tulevien vanhempien tapaamiseen. Joskus tarjoamme omia ryhmiä erityisesti tuleville isille, kaksosten vanhemmille ja sateenkaarivanhemmille.

Miten saatte tulevat vanhemmat kokemaan, että heillä on tapaamisissa jotain annettavaa?

– Synnytysvalmennuksessa vuorottelevat tieto, keskustelu ja kysymykset, joten ryhmiin syntyy usein luonnollinen dynamiikka, eivätkä tilaisuudet jää pelkiksi luennoiksi.

Saako se tulevista vanhemmista, joka ei kanna lasta, neuvolassa nimenomaan hänelle tarkoitettua tukea?

– Jos tuntee huolta tai tarvitsee enemmän tukea kuin kokee saavansa, on aina mahdollisuus päästä tapaamaan psykologia raskauden aikana.

Onko kiintymyksestä olemassa tietoa, josta tuleville vanhemmille voisi olla apua?

– Raskaus on sekä psyykkisten että fyysisten muutosten aikaa, jolloin pääsee lähemmäksi tunteitaan. Tunteet ailahtelevat usein voimakkaasta ilosta odotukseen, huoleen ja ahdistukseen, mikä on tärkeää, sillä tunteet auttavat meitä tulemaan paremmiksi vanhemmiksi. On hyvä pystyä jakamaan tunteitaan ja kertomaan toisilleen tulevaan vanhemmuuteen liittyvistä ajatuksistaan. Siten oppii tuntemaan toisensa paremmin ja on paremmin varautunut kaikkeen, mitä uuden pienen perheenjäsenen saapumiseen liittyy.

Tapahtui virhe. Yritä myöhemmin uudelleen.
Ladataan...