Kun jatkat tämän sivun käyttöä hyväksyt samalla evästeiden käytön. Voit lukea lisää tästä linkistä.

close

Lapsen puhevaikeudet

Lasten ollessa pieniä heidän puheen- ja kielenkehityksessään esiintyy suuria eroavaisuuksia. Siksi voi olla vaikea sanoa, onko lapsella puhehäiriö vai ei. Luota vaistoosi ja ota yhteys lastenneuvolaan, jos epäilet puhehäiriötä.

Lapsi sanoo ensimmäisen sanansa noin vuoden ikäisenä. 1,5‒2 vuoden iässä jotkut lapset osaavat vain joitakin sanoja, kun toiset muodostavat jo lyhyitä lauseita. Lasten puheen oppimisessa on suuria eroja.

Suhtautuminen puhe- ja kielihäiriöihin
Koska lasten välinen vaihtelevuus on näinkin suuri, vanhempien voi olla vaikea tietää, onko lapsen puheen tai kielen kehitys normaalin rajoissa.
Jos lapsella on suuria puhevaikeuksia, on tärkeä saada apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta ongelmat saadaan hoidettua ennen koulun aloittamista. Jos olet epävarma lapsen puheen kehityksestä, voit ottaa yhteyttä puheterapeuttiin jo ennen kuin lapsi täyttää kolme vuotta.

Neljä erilaista puhehäiriötä
Karkeasti ottaen lapsilla esiintyy neljän eri tyypin puhehäiriötä:
• Lapsi alkaa puhua myöhään eikä puhu yhtä paljon kuin samanikäiset lapset yleensä.
• Lapsella on kielellisiä vaikeuksia joko sananmuodostuksessa tai sanojen käyttämisessä.
• Lapsella ei ensisijaisesti ole kielellisiä ongelmia, vaan vaikeuksia muodostaa sanoja ja äänteitä.
• Lapsi alkaa kaksi‒nelivuotiaana änkyttää. Ongelma on tavallisempaa pojilla ja menee useimmiten ohi itsestään ennen koulun aloittamista. Lapsi voi saada apua änkyttämiseen.

Puheopettaja
Vähintään yhdellä oppilaalla jokaisessa koululuokassa on jonkin asteinen puhe- tai kielihäiriö. Kouluissa toimivat puheopettajat ovat tärkeä resurssi, jotta nämä oppilaat saavat tarvitsemansa tuen. Muutoin heidän kehityksensä voi estyä ja koulutyö muodostua erityisen haasteelliseksi.
Puheopettaja työskentelee yhteistyössä luokanopettajan tai lastentarhanopettajan ja vanhempien kanssa. Puheopettajan työ on muiden ohjaamista, niin että he osaavat tukea lasta ja lapsen kielellistä kehitystä. Puheopettajat tekevät yhteistyötä puheterapeuttien kanssa.

Puheterapeutti
Puheterapeutin työhön kuuluu se osa ihmisen kommunikointikykyä, joka käsittää äänen, puheen ja kielen. Puheterapeutti tutkii, diagnostisoi ja hoitaa sekä lasten että aikuisten erilaisia ääni-, puhe- ja kielihäiriöitä. Kyseessä voi esimerkiksi olla lapsen myöhästynyt kielellinen kehitys, änkytys, suulaen epämuodostuma tai afasia, kykenemättömyys puhua tai ymmärtää puhetta hankitun aivovamman jälkeen.
Puheterapeutti työskentelee myös syömis- ja nielemisongelmien sekä muiden niin kutsuttujen suun motoriikan häiriöiden parissa. Puheterapeutti tutkii ja hoitaa myös luku- ja kirjoitushäiriöitä.
Puheterapeuttien tehtäväkenttä on niin laaja, että monet puheterapeutit ovat keskittyneet tiettyihin häiriöryhmiin.

Lue myös: Lapsi oppii puhumaan
Tapahtui virhe. Yritä myöhemmin uudelleen.
Ladataan...