Kun jatkat tämän sivun käyttöä hyväksyt samalla evästeiden käytön. Voit lukea lisää tästä linkistä.

Tietosuojapolitiikka

Sivuston käyttöehdot

Tietosuojaseloste

Evästeiden käytölle

Sivuston käyttöehdot

OY SCA HYGIENE PRODUCTS AB Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo Y-tunnus: 0165027-5

Näiden ehtojen termit ”SCA”, ”me”, ”meidän”, ”meille” viittaavat Oy SCA Hygiene Products Ab SCA:han (publ) tämän verkkosivuston (”Sivusto”) tarjoajana, ellei muuta johdu siitä, että tietyllä Sivustolla tai muussa palvelussa on mainittu jonkin toisen yhtiön nimi, jolloin ”SCA” viittaa tällaiseen yhtiöön. Näitä Käyttöehtoja sovelletaan näihin Sivustoihin sekä muihin palveluihin, joissa viitataan näihin Käyttöehtoihin.

Oman Sivustonsa ja näiden Käyttöehtojen tarjoajana SCA noudattaa Ruotsin lakia. Koska SCA Group konserniin kuuluu kuitenkin yhtiöitä ympäri maailmaa, tulee huomioida, että jos tietyn Sivuston tai palvelun tarjoajana mainitaan joku toinen yritys, sen maan kansallinen lainsäädäntö, jossa kyseinen yhtiö on perustettu, voi sisältää erilaisia tai täydentäviä määräyksiä. Tällaisessa tapauksessa kyseinen yhtiö soveltaa ja noudattaa kansallisesti voimassaolevia lakeja vaaditussa laajuudessa.

Oikeudellinen huomautus

Tämän Sivuston aineiston on tuottanut SCA palveluna asiakkailleen ja sitä saa käyttää ainoastaan tiedonhankintatarkoituksessa. Yksittäisiä kopioita saa ladata alla olevien ehtojen mukaisesti.

Lataamalla tämän Sivuston sisältämää aineistoa hyväksyt nämä Käyttöehdot. Ellet hyväksy Käyttöehtoja, älä käytä Sivustoa tai lataa sen sisältämiä aineistoja.

Tavaramerkkitiedot

Kaikki nimet, logot ja tavaramerkit ovat SCA:n, sen tytär- tai sisaryritysten tai sen lisenssinantajien tai liikekumppaneiden suojattua omaisuutta.

SCA:n tavaramerkkejä ja tuotenimiä saa käyttää vain näissä Käyttöehdoissa kuvatulla tavalla tai SCA:n etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella.

SCA:n tavaramerkkien käyttäminen SCA:n tuotteiden mainonnassa tai myynninedistämisessä edellyttää omistusoikeuksien asianmukaista tunnustamista.

Rajoitettu käyttö/Yhden kopion käyttöoikeus

Kaikki tässä Sivustossa oleva sisältö, kuten tekstit, grafiikat, logot, painikekuvakkeet, kuvat, äänileikkeet ja ohjelmat, on SCA:n tai sen sisällöntuottajien omaisuutta ja ne on suojattu Ruotsin ja kansainvälisin tekijänoikeuslaein.Tässä Sivustossa olevan aineiston luvaton käyttö tai jakelu voi loukata tekijänoikeuksia, tavaramerkkilakeja ja/tai muuta lainsäädäntöä ja voi johtaa siviili- ja rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Tätä Sivustoa tai mitään sen osaa ei saa jäljentää, toisintaa, kopioida, myydä, jälleenmyydä tai muutoin hyödyntää kaupallisessa tarkoituksessa, jolle SCA ei nimenomaisesti ole antanut kirjallista hyväksyntää. Voit kopioida yhden kappaleen kutakin tietoa SCA:n Sivustoista yhdelle tietokoneelle henkilökohtaista, ei-kaupallista ja sisäistä käyttöä varten.

Et saa muokata, käyttää tai siirtää tietoja missään kaupallisessa tarkoituksessa tai poistaa tiedoista mitään tekijänoikeus- tai muita omistajan ilmoituksia. Suostut estämään mahdollisen aineiston luvattoman kopioinnin ja varmistamaan, että kaikki organisaatiosi työntekijät ja urakoitsijat (jos mahdollista) noudattavat näitä rajoituksia.

Vastuu voimassaolevien tekijänoikeuslakien noudattamisesta kuuluu sinulle. Vieraillessasi Sivustolla saat kopioida sen sisältämää aineistoa satunnaisesti kulloisenkin tarpeesi mukaisesti ja voit tulostaa kopion omaan käyttöösi niin suuresta osasta Sivuston aineistoa kuin on kohtuullista yksityistä käyttöä varten. Kaikenlainen muu käyttö on ehdottomasti kielletty. Et saa asettaa tätä Sivustoa kehykseen etkä linkittää sitä muuten kuin Sivuston kotisivulle ilman meidän aiempaa kirjallista suostumustamme.

SCA ei myönnä mitään nimenomaisia tai oletettuja oikeuksia mihinkään patentteihin, tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin tai liikesalaisuuksiin.

Takuiden vastuuvapauslauseke

Sivustossa olevat tiedot annetaan ”sellaisenaan” ilman minkäänlaista nimenomaista tai oletettua takuuta, mukaan lukien takuut soveltuvuudesta kaupankäynnin välineeksi, aineettomien oikeuksien loukkaamattomuudesta tai sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mikäli SCA:n sivustossa on linkki kolmannen osapuolen verkkosivustoon, linkitys tapahtuu yksinomaan käyttäjien mukavuutta ajatellen, eikä SCA vastaa kyseisillä sivuilla olevasta sisällöstä tai sivujen tietojen paikkansapitävyydestä.

Missään olosuhteissa SCA ei vastaa rajoituksetta vahingoista, kuten menetetyistä voitoista, liiketoiminnan keskeytymisestä tai tietojen menetyksestä, jotka ovat seurausta tietojen käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää niitä, vaikka SCA:lle olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

SCA ei myöskään takaa tietojen, tekstin, grafiikan, linkkien tai muiden tietoihin mahdollisesti sisältyvien kohteiden virheettömyyttä tai täydellisyyttä. SCA voi tehdä milloin tahansa muutoksia tähän sisältöön tai tässä esitettyihin tuotteisiin ilman eri ilmoitusta. SCA ei sitoudu päivittämään tässä Sivustossa olevia tietoja tai muita aineistoja.

Käyttäjän lähettämät aineistot

Kaikkia tähän sivustoon siirtämiäsi tai lähettämiäsi aineistoja, tietoja tai muuta viestintää käsitellään ei-luottamuksellisena, ei-yksinomaisena, tekijänpalkkioista vapaana, peruuttamattomana, täysin mahdollisena edelleen lisensoitavaksi ja ilman omistusoikeutta (”viestintä”). SCA:lla ei ole viestintään liittyviä velvoitteita.

SCA voi näyttää, kopioida, jakaa, yhdistää ja/tai muulla tavoin käyttää viestintää viestintään sisältyvän datan, kuvien, äänien, tekstin ja muiden kohteiden kanssa mihin tahansa kaupalliseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen.

Sivustolla ei saa julkaista viestintää, jota voidaan pitää loukkaavana tai toisten yksityisyyttä loukkaavana tai kaupallisena markkinointina tai joka on muulla tavoin laitonta tai sopimatonta. SCA poistaa tällaisen viestinnän heti sen tultua tietoomme ja varaa itselleen oikeuden evätä Sivustojemme tai palveluidemme käyttö viestin lähettäjältä.

Facebookin kaltaisten kolmannen osapuolen tarjoamien palveluiden käyttöä voivat koskea myös kyseisen palveluntarjoajan käyttöehdot. Esimerkiksi Facebook soveltaa ”Oikeus- ja vastuulausekettaan” kaikkiin Facebookin käyttäjiin tai sivustolla kävijöihin. Niinpä suosittelemme teitä lukemaan tällaiset ehdot ennen kuin käytätte mitään kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita.

Muuta

SCA voi muuttaa näitä Käyttöehtoja milloin tahansa päivittämällä tätä ilmoitusta.

SCA pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan (1) muuttaa tätä oikeudellista huomautusta, (2) valvoa ja poistaa Sivustoon lähetettyjä tietoja ja/tai (3) estää pääsyn tähän Sivuston milloin tahansa ilman ilmoitusta.

Mikäli jokin tämän oikeudellisen huomautuksen ehdoista tai osista todetaan laittomaksi, pätemättömäksi tai muulla tavoin sovelluskelvottomaksi, ei tällä saa olla vaikutusta huomautuksen jäljellä olevien ehtojen ja osien voimassaoloon ja sovellettavuuteen.

Tietosuojaseloste

Henkilötiedon käsittelyä koskevat käytännöt

Oy SCA Hygiene Products Ab (”SCA”) ja sen tytäryhtiöt (”SCA” tai ”SCA Group”) pyrkivät siihen, että kaikki, joiden henkilökohtaisia tietoja SCA käsittelee, voivat aina luottaa siihen, että heidän tietosuojaansa kunnioitetaan ja henkilökohtaisesta tiedosta pidetään huolta asianmukaisella tavalla. Katso myös SCA Groupin eettiset toimintaohjeet.

SCA noudattaa voimassa olevia kansallisia tietoturvalakeja, jotka säätelevät henkilökohtaisen tiedon (“henkilötiedot”) keräämistä ja käyttöä, sekä tätä Tietosuojaselostetta. Tämän Tietosuojaselosteen tarkoituksena on määritellä meille antamiesi tai tietoomme tulleiden henkilötietojen käyttöä koskevat periaatteet.

SCA tai sen näissä ehdoissa tai asianmukaisella Sivustolla nimetty tytäryhtiö on tietojen valvoja, joka on vastuussa näissä Käyttöehdoissa kuvattujen henkilötietojen käsittelystä.

Tiedot – Henkilötiedot

Henkilötietoja, mukaan lukien SCA:lle antamasi nimet ja osoitteet, voidaan käsitellä sekä käsin että tietokoneella.

Antamiasi henkilötietoja voidaan käsitellä seuraaviin tarkoituksiin SCA:n tarpeelliseksi katsomalla tavalla: (i) tekemiesi pyyntöjen tai sopimusten hallinta, (ii) tällaisiin pyyntöihin tai sopimuksiin liittyvien tietojen tai palveluiden tarjoaminen sekä (iii) markkinointi ja asiakasseuranta ja (iv) myynnin/tuotteiden kehittäminen. Lähettämällä henkilötietoja SCA:lle hyväksyt tässä Tietosuojaselosteessa ja Käyttöehdoissa esitetyt ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä.

Käydessäsi jollain SCA:n Sivustolla selailuun käyttämäsi tietokoneen IP-osoite voidaan rekisteröidä. Käytämme IP-osoitteita myös mittaamaan SCA:n Sivustojen käyttöä. (IP-osoite on yksilöity numerosarja, jonka avulla on joskus mahdollista tunnistaa Internetiin kytketty tietokone. Verkkoselaimesi antaa sen automaattisesti aina, kun käyt jollain verkkosivulla.) Osana tällaista mittausta voidaan myös kerätä tietoa siitä, millä tavoin käytät Sivustoa. Tähän saattaa myös sisältyä Sivuston käytön seuranta, jonka avulla SCA parantaa sivustoa, personoi käyttäjäkokemustasi räätälöimällä näkemääsi sisältöä, optimoi käyttäjäkokemuksesi ja mittaa käytön tiheyttä. Sama käytäntö voi koskea myös muita käyttäjätilejä, joita sinulla saattaa olla SCA:n kanssa. Keräämäämme tieto on analysoitavissa myös tilastollisesti.

Arkaluontoinen tieto
Jos omasta vapaasta tahdostasi toimitat meille arkaluontoista tietoa itsestäsi (esimerkiksi fyysiseen terveyteesi liittyvää tietoa), annat samalla SCA:lle suostumuksesi käsitellä arkaluontoisia henkilötietojasi Tietosuojaselosteessa (ja tällaisen tiedon keräämisen yhteydessä annetun ilmoituksen yhteydessä) kuvattuja tarkoituksia varten siinä laajuudessa kuin tämä on mahdollista ilman voimassaolevan lain vaatimaa erillistä suostumusta.

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Täyttääkseen tavoitteet, joita varten henkilötietoa on kerätty, SCA voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille kuten yhteistyökumppanille tai tuotteidemme jakelijalle.

Antamaasi tietoa voidaan siirtää muille SCA Group konsernin osapuolille ja/tai liikekumppaneille, joita on sekä Euroopan Unionin sisä- että ulkopuolella.

Noudata aina varovaisuutta luovuttaessasi henkilötietoja verkossa. Sinun vastuullasi on huolehtia salasanojesi ja henkilötietojesi tietoturvasta. Näiden verkkosivujen käyttämisen katsotaan tarkoittavan, että tiedostat nämä riskit ja otat ne omalle vastuullesi.

Henkilötietojen saatavuus ja korjaaminen

Jos sinulla on henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä kysymyksiä tai uskot, että meillä on käytössämme virheellistä tai puutteellista tietoa, sinun tulisi ottaa yhteyttä siihen SCA-yhtiöön, joka on näkyvimmin listattuna Sivustolla. Paikallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla voi olla oikeus käyttää ja oikaista omia henkilötietojasi. Kunnioitamme tällaisia oikeuksia niin pitkälti kuin mahdollista täyttääksemme kaikki lainmukaiset velvollisuutemme.

Jos haluat ottaa yhteyttä tämän Sivuston tarjoajaan koskien Tietosuojaselostetta, lähetä postia SCA:lle osoitteeseen Oy SCA Hygiene Products Ab, Asiakaspalvelu, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo tai sähköpostia osoitteella asiakaspalvelu@sca.com.

Käyttöehtojen hyväksyminen

Hyväksymällä Käyttöehdot sekä selailemalla Sivustoa ja käyttämällä siinä olevaa aineistoa annat suostumuksesi evästeiden käytölle. Voit myös hyväksyä evästekäytäntömme verkkoselaimessasi tekemiesi asetusten kautta.

Käyttäjän lähettämä aineisto

SCA voi antaa sinun lisätä tietoa, kommentteja tai muuta aineistoa Sivustollemme, sosiaalisen median verkostoihin tai muihin verkkopalveluihin. Tavoitteena on taata sujuva tiedon kulku SCA:sta ja tuotteistamme. Huomioithan tällaista käyttäjän lähettämää aineistoa koskevat ehdot kohdassa Oikeudellinen huomautus (ks. yllä).

Älä lähetä meille toisia ihmisiä koskevaa tietoa ellet pysty todistamaan, että teet niin heidän suostumuksellaan.

Tapahtui virhe. Yritä myöhemmin uudelleen.
Ladataan...